L1
Titulní strana
česky

 

 

 


Ceny vstupného pro rok 2017

AKTUÁLNĚ JE VSTUPNÉ ZDARMA!!!

 


Vaše dotazy k zájezdům směrujte na info@gardenpark.cz nebo na telefon. číslo +420 602 427 336 (602 GARDEN).

 

V areálu Garden park jsou přírodní cesty, proto doporučujeme turistickou obuv!

Zakoupením vstupenky, stejně tak i vstupem do areálu GP vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Provozním řádem GP a zavazuje se jej dodržovat. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe po celou dobu pobytu v GP a na požádání pracovníka GP ji předložit ke kontrole. Vstup do GP je na vlastní riziko držitele vstupenky. Zaplacené vstupné se nevrací. Držitel vstupenky souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny pro jakékoliv komerční či propagační účely bez dalšího upozornění. Není povoleno pořizovat jakékoliv záznamy pro komerční účely. Vstupenka je cenina a její padělání či pozměňování je zakázáno. Po opuštění areálu GP je vstupenka neplatná a rovněž bez jejího rohu.

** Doprovod dospělých nebo dětí s průkazkou ZTP má vstup volný.