L1
Titulní strana
česky

 

 

 


Otevírací doba parku

ZAVŘENO z provozních a technických důvodů!

Přijďte se k nám podívat a uvidíte různé květy (tulipánů, narcisů a jiných cibulovin, skalniček, letniček, rododendronů, azalek a dalších kvetoucích rostlin dle ročních období).  Park okrášlují 30 i víceleté vzrostlé okrasné i ovocné stromy.  Užijte si procházku břízovou alejí s vyvýšenými záhony.

Jako perla Garden parku je originální rosarium s růžemi (popínavými, poléhavými, čajohybridami, polyantkami, floribundami atd.). Pokud se Vám v parku líbila nějaká rostlina, můžete si ji koupit v naší zahradnické prodejně (10.000 m2) s odborným poradenstvím, ve které Vám nabízíme kvalitní sortiment zvláště od předních českých pěstitelů.

V areálu Garden park jsou přírodní cesty, proto doporučujeme turistickou obuv!

Cesty v Garden parku

Zakoupením vstupenky, stejně tak i vstupem do areálu GP vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Provozním řádem GP a zavazuje se jej dodržovat. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe po celou dobu pobytu v GP a na požádání pracovníka GP ji předložit ke kontrole. Vstup do parku je na vlastní riziko. Zaplacené vstupné se nevrací. Držitel vstupenky souhlasí s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny pro jakékoliv komerční či propagační účely bez dalšího upozornění. Není povoleno pořizovat jakékoliv záznamy pro komerční účely. Vstupenka je cenina a její padělání či pozměňování je zakázáno. Po opuštění areálu GP je vstupenka neplatná.